POZNAJ
podobieństwa i różnice
między lekami OTC a suplementami diety

LEK OTC

Skrót od angielskiej nazwy dla leków dostępnych bez recepty – Over The Counter) jest to lek umożliwiający samoleczenie w przypadku wystąpienia powszechnych dolegliwości, takich jak ból, przeziębienie, gorączka, problemy żołądkowo – jelitowe. Zakup tych leków nie wymaga recepty a ich krótkotrwałe (3 – 5 dni) stosowanie nie wymaga konsultacji z lekarzem.

SUPLEMENT DIETY

Jest to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie codziennej diety, stanowiący skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych lub innych substancji odżywczych mających działanie odżywcze bądź inne fizjologiczne. Ma on za zadanie wzbogacić naszą codzienną dietę w składniki, których niewystarczające ilości dostarczamy w przyjmowanych posiłkach. Zabronione jest przypisywanie suplementowi diety właściwości leczniczych.

Podobieństwa

zarówno leki OTC jak i suplementy diety mogą występować w formie:
kapsułek, tabletek, drażetek, saszetek z proszkiem, ampułek, kropli
te same składniki i substancje dodatkowe występują często zarówno w lekach OTC, jak i w suplementach diety,
jednak pamiętać należy, że co do zasady ich ilość w leku OTC jest wyższa,
przez co lek ma silniejsze (bo lecznicze) działanie niż suplement diety.

Wybrane różnice

LEK OTC

SUPLEMENT DIETY

Na opakowaniu są umieszczone następujące informacje:

 • informacja „lek wydawany bez recepty”,
 • nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego,
 • nazwa substancji czynnej zawartej w leku,
 • dzienne dawkowanie,
 • numer pozwolenia,
 • informacja o konieczności zapoznania się z treścią ulotki przed użyciem leku,
 • informacja, że lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Na opakowaniu są umieszczone następujące informacje:

 • nazwa i adres producenta,
 • nazwy kategorii składników odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie ich właściwości,
 • zalecana dzienna ilość,
 • ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia,
 • stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety,
 • stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Obecność obowiązkowego ostrzeżenia
„Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki (…)
Napis
„Suplement diety” pojawiający się na ekranie
Leczniczy Uzupełnienie codziennej diety
Rejestracji leku OTC dokonuje Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Producent suplementu diety jedynie informuje Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu produktu na rynek.
Główny Inspektor Farmaceutyczny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Główny Inspektor Farmaceutyczny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania) HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)

Samodzielne rozróżnienie leku OTC od Suplementu Diety

Każdy z nas może rozróżnić kategorię produktu odczytując cyfry znajdujące się pod kodem kreskowym na opakowaniu. Kod kreskowy umieszczony na opakowaniu leku OTC, jak i suplementu diety wyprodukowanego w Polsce zaczyna się zawsze od cyfr 590, jednak dalsza sekwencja cyfr pozwala na łatwe odróżnienie leku OTC od suplementu diety – w przypadku leku OTC w kodzie pojawiają się cyfry 990, zaś podobna kolejność cyfr nie występuje w przypadku suplementów diety.