Polityka prywatności

Witamy na stronie internetowej odpowiedzialneleczenie.pl zarządzanej przez Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty. Poniżej wyjaśniamy obowiązujące na tej stronie zasady przetwarzania informacji o charakterze danych osobowych, jakie użytkownik naszego serwisu może nam udostępnić podczas korzystania z serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu internetowego nie wymaga podawania przez użytkowników informacji o sobie. W serwisie nie przewidziano możliwości kierowania zapytań, która obligowałaby zarządcę strony do stworzenia formularza zbierającego dane o użytkowniku.

Jeśli jednak użytkownik naszych serwisów internetowych poprzez skorzystanie z zakładki Kontakt przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą przez nas ujawniane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa. Takie informacje będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w Polskim Związku Producentów Leków Bez Recepty zasadami bezpieczeństwa i poufności.

Informujemy również, iż serwis internetowy odpowiedzialneleczenie.pl wykorzystuje technologię cookies do zbierania ogólnych i statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów internetowych przez użytkowników.