Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego samoleczenie od wielu lat staje się trendem światowym wynikającym z coraz większej świadomości i dojrzałości pacjentów a także z postępu cywilizacyjnego.

Samoleczenie czyli stosowanie leków dostępnych bez recepty jest dzisiaj powszechnie przyjęte jako ważna część opieki zdrowotnej. Jest to zgodne z rosnącą potrzebą każdej osoby do ponoszenia większej odpowiedzialności za własne zdrowie.
Zdrowie według Światowej Organizacji Zdrowia to całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka a nie tylko brak choroby lub niedomagania. Zdrowie zależy od czterech grup czynników określonych przez Lalonda jako tzw. pola zdrowotne.


pola_zdrowotne_lalonda

Największy wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia (53%), na który składają się takie elementy jak: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętność radzenia sobie ze stresem, czynniki ryzyka zdrowotnego i zawodowego, a także wszelkie działania podejmowane w celu zachowania zdrowia czyli samoleczenie. Zdrowie człowieka w 16% uwarunkowane jest przez czynniki genetyczne, zaś jedynie w 10% na zdrowie człowieka ma wpływ opieka zdrowotna. 21% to środowisko fizyczne czyli woda, powietrze, zakłady pracy, szkoła.

Podziel się: