W przypadku, gdy zgubisz ulotkę dołączoną do opakowania możesz:

  1. Udać się do apteki i poprosić farmaceutę o kopię ulotki;
  2. Zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego za lek na terenie Polski o udostępnienie ulotki informacyjnej;
  3. Odnaleźć ulotkę na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (www.urpl.gov.pl);
  4. Skontaktować się ze swoim lekarzem.
Podziel się: