Szczególne nadużywanie leków OTC

Młodzi ludzie wykorzystują niekiedy substancje zawarte w lekach OTC jako środki odurzające. Takie substancje to pseudoefedryna będąca składnikiem wielu doustnych preparatów stosowanych na katar, dekstrometorfan obecny w środku przeciwkaszlowym, dimenhydrynat zawarty w leku stosowanym w chorobie lokomocyjnej, kodeina w leku na kaszel, czy benzydamina w preparacie ginekologicznym dla kobiet. Należy zatem zwrócić baczną uwagę na to, czy nasze dziecko nie posiada u siebie takich leków, bo mogą być one potencjalnie groźne stosowane w zbyt dużej dawce lub też stosowane razem w celu wzmocnienia ich działania odurzającego.

Co zrobić jeśli popełniliśmy błąd lub wystąpiły działania niepożądane?

Stosowanie każdego leku może prowadzić do wystąpienia objawów ubocznych, które powinny być opisane w ulotce dołączonej do opakowania leku. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu leku OTC u dziecka należy przerwać podawanie preparatu i zasięgnąć porady lekarskiej oraz zgłosić wystąpienie działania niepożądanego (więcej w zakładce działania niepożądane). Kontynuacja leczenia danym lekiem w takiej sytuacji zależy od decyzji lekarza. Podobnie należy postąpić w przypadku wystąpienia u dziecka reakcji alergicznej (świąd, wysypka, obrzęk skóry lub błon śluzowych itp.). Nie jest wskazane samodzielne podawanie kolejnego leku dostępnego bez recepty w celu leczenia reakcji alergicznej lub działań niepożądanych bez konsultacji lekarskiej.

Podziel się: