Osoby niewidome i słabowidzące znajdą na opakowaniu zewnętrznym nazwę leku w alfabecie Braille’a. Wraz z nazwą powinna być podana moc leku, w celu umożliwienia pełnej jego identyfikacji. W przypadku leków występujących tylko w jednej mocy, zamieszcza się wyłącznie nazwę własną. Podmiot odpowiedzialny może dobrowolnie zamieszczać na opakowaniu inne informacje w systemie Braille’a (np. postać leku, jego przeznaczenie: dla niemowląt, dzieci lub dorosłych, datę ważności), jednak nie zawsze może być to wykonalne ze względu na rozmiar opakowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa farmaceutycznego, podmiot odpowiedzialny ma obowiązek zapewnić dostępność treści ulotki na życzenie pacjenta za pośrednictwem organizacji pacjentów w formie właściwej dla osób niewidomych i słabo widzących. Przepis ten obowiązuje od 1 maja 2007 r.

Podziel się: