1. Nieczytanie ulotek dołączonych do leku i wyrzucanie ich po otwarciu opakowania.
  2. Jednoczesne przyjmowanie kilku różnych leków (inne nazwy handlowe ) zawierających tę samą substancję czynną.
  3. Stosowanie leków pomimo przeciwwskazań opisanych w ulotce.
  4. Niewłaściwe stosowanie leków: przekraczanie zalecanych dawek: popijanie leków sokami, kawą, herbatą, podczas gdy leki należy popijać wodą.
  5. Długotrwałe stosowanie leków bez wyraźnych wskazań.
  6. Niesprawdzanie terminu ważności i przyjmowanie leków przeterminowanych.
  7. Kupowanie leków na zapas i bez konsultacji z farmaceutą.
  8. Podawanie dzieciom leków przeznaczonych dla dorosłych, w dawkach niedostosowanych do wieku i masy ciała dziecka (np. pół tabletki dla dorosłego).
  9. Nieodpowiednie przechowywanie leków (np. w miejscach nasłonecznionych, wilgotnych, o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze, w pobliżu substancji chemicznych).
  10. Wyrzucanie przeterminowanych lub niepotrzebnych leków do pojemników komunalnych lub kanalizacji miejskiej.
Podziel się: