1. Zawsze czytaj ulotkę informacyjną dołączoną do opakowania. Nie wyrzucaj ulotki dopóki zażywasz lub przechowujesz lek.
  2. Sprawdzaj skład leku i zwracaj uwagę na nazwę substancji czynnej. Substancja czynna nie jest reklamowaną nazwą handlową. Leki o różnych nazwach handlowych mogą zawierać tą samą substancję czynną. Stosowanie leków o różnych nazwach, zawierających te same substancje czynne może prowadzić do przedawkowania. Pamiętaj: skład leku jest ważniejszy od nazwy.
  3. Przyjmuj lek zgodnie z opisanym w ulotce dawkowaniem (punkt 3 ulotki). Sprawdzaj wielkość dawki podanej na opakowaniu i w ulotce. Nie przekraczaj zalecanej maksymalnej dawki dobowej.
  4. Kupując leki w aptece zawsze informuj farmaceutę o objawach chorobowych jakie odczuwasz i jak długo one trwają. Powiedz również o innych dotychczas przyjmowanych lekach i suplementach diety, chorobach przewlekłych, alergiach i nietolerancjach. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.
  5. Sprawdzaj termin ważności leku podany na opakowaniu. Nigdy nie zażywaj leków przeterminowanych. Wszystkie przeterminowane leki zwróć do apteki, gdzie zostaną bezpieczne zniszczone. Pamiętaj – leki to odpady niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie chemiczne dla środowiska naturalnego oraz innych osób.
  6. Wszystkie leki przechowuj w bezpiecznym, chłodnym miejscu, z dala od zasięgu dzieci – najlepiej w zamykanej na klucz apteczce. Nie przechowuj leków w łazience i kuchni. Ciepło i wilgoć mogą spowodować utratę właściwości leków. Nie umieszczaj leków w lodówce jeśli ulotka nie zawiera takiego zalecenia. Zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie temperatury są dla leków nieodpowiednie.
  7. Wszystkie leki przechowuj w oryginalnych opakowaniach wraz z dołączoną ulotką. Stosując leki w postaci płynnej np. syrop zapisuj na opakowaniu termin otwarcia butelki, od którego liczyć się będzie termin przydatności do spożycia.
  8. Nie dziel blistra z tabletkami na mniejsze części, gdyż termin ważności leku jest wytłoczony tylko w jednym miejscu.
  9. Nie zażywaj leku, jeżeli opakowanie zewnętrzne, wewnętrzne, jak i sam wygląd leku budzą Twoje podejrzenia (np. inny kolor, czcionka, rodzaj opakowania, przebarwienia, rozwarstwienia tabletek) w stosunku do leku, który wcześniej stosowałeś. Może to być lek sfałszowany.
  10. Zawsze zgłaszaj lekarzowi lub bezpośrednio podmiotowi odpowiedzialnemu zaobserwowane u siebie działania niepożądane (zarówno te wymienione, jak i niewymienione w ulotce).
Podziel się: