Po dokonaniu zgłoszenia, zostaje ono przesłane do: Wydziału Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, działającego w strukturach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Następnie zostanie ono przekazane tej firmie farmaceutycznej, która jest producentem leku, aby mogła cały czas obserwować jak pacjenci reagują na dany lek.

Wszystkie informacje spływające z rynków, gdzie dany lek jest zarejestrowany są ściśle monitorowane. Eksperci kliniczni przeprowadzają ocenę stosunku korzyści do ryzyka wynikających ze stosowania leku i na tej podstawie pojawiają się nowe informacje w Ulotce dla Pacjenta.

I tak każdy kolejny pacjent może dowiedzieć się o:

  • nowych, nieznanych dotąd działaniach niepożądanych,
  • zmianie częstotliwości działań niepożądanych pojawiających się po stosowania leku,
  • tym czy wprowadzenie pacjentowi kolejnego leku wpłynie na stosowanie innych leków, także tych zaleconych przez lekarza.
Warto dzielić się obserwacjami na temat stosowania leków, bo każda nowa informacja zwiększa bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych dostępnych w naszych aptekach.
Podziel się: