1. Działanie niepożądane leku możesz zgłosić swojemu lekarzowi lub farmaceucie, szczególnie wtedy, jeśli lek został Ci przez te osoby polecony.
    Polskie prawo nakłada obowiązek raportowania działań niepożądanych produktów leczniczych na osoby pracujące w zawodach lekarza i farmaceuty.
  2. Działanie niepożądane leku możesz zgłosić bezpośrednio do firmy, która jest odpowiedzialna za produkt podejrzany o spowodowanie tego działania.
    Informacja o danych kontaktowych jest dostępna w Ulotce dla Pacjenta, dołączonej do opakowania produktu leczniczego.
  3. W przypadku nieposiadania Ulotki danego leku lub problemu z ustaleniem danych kontaktowych firmy, do której należy produkt leczniczy, należy skorzystać z poniższych danych:

 

Podziel się: