Co to jest działanie niepożądane?

Działanie niepożądane to reakcja na produkt leczniczy, która jest szkodliwa i niezamierzona.
Innymi słowy są to wszystkie niekorzystne objawy i reakcje organizmu, które obserwujesz u siebie w trakcie stosowania leku, jeżeli nie możesz wykluczyć, że to stosowany lek jest przyczyną zaistniałego zdarzenia. W zależności od intensywności i skutków działań niepożądanych możemy podzielić je na ciężkie i nieciężkie.

Ciężkie działanie niepożądane to każde niezamierzone działanie leku, które po podaniu człowiekowi powoduje:

  • zgon pacjenta,
  • zagrożenie życia,
  • konieczność leczenia szpitalnego lub jego przedłużenie,
  • trwałe lub znaczne inwalidztwo,
  • wady rozwojowe płodu,
  • inne, które osoba zgłaszająca według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie.

Wszystkie działania niespełniające powyższych warunków – oceniane są jako nieciężkie.
Mówiąc o działaniach niepożądanych możemy również podzielić je na spodziewane i niespodziewane. Niespodziewanym działaniem niepożądanym leku jest reakcja niewymieniona w Ulotce dla Pacjenta dołączonej do każdego produktu leczniczego.

Spodziewanym działaniem niepożądanym leku są objawy opisane w dokumentacji produktu oraz w drukach informacyjnych np. w Ulotce dla Pacjenta.

Jednak należy pamiętać, że bez względu na to czy działanie niepożądane jest ciężkie czy nieciężkie oraz spodziewane czy niespodziewane powinno zostać zgłoszone.

Podziel się: