Oprócz typowych działań niepożądanych, które mogą wywołać leki, warto abyś dzielił się też poniższymi informacjami dotyczącymi:

 1. Stosowania produktów leczniczych przez kobiety w ciąży i karmiące piersią
  W związku z tym, że nie prowadzi się badań z udziałem kobiet w ciąży i karmiących piersią, każda informacja o stosowaniu leków przez osoby z tej grupy pozwala na uzyskanie dodatkowych danych na temat bezpieczeństwa leku.
 2. Braku skuteczności leku
  Jeżeli uważasz, że lek, który stosujesz jest nieskuteczny powinieneś również zgłosić takie zdarzenie, co pomoże monitorować czy produkt leczniczy spełnia swój cel.
 3. Niewłaściwego dawkowania/błędnego zastosowania leku
  Jeśli stosujesz produkt leczniczy niezgodnie z ulotką lub zastosowałeś lek przez pomyłkę i wystąpiło działanie niepożądane – to takie zdarzenie również należy zgłosić.
 4. Przedawkowania/nadużywania leku
  W sytuacji gdy zastosujesz zbyt duże dawki leku i w następstwie tego zaobserwujesz u siebie działania niepożądane to także takie zdarzenie powinieneś zgłosić.

Dlaczego warto zgłosić działanie niepożądane?

Jeżeli obserwujesz u siebie lub u członków swojej rodziny sytuację, w której lek spowodował reakcję niepożądaną powinieneś zgłosić takie zdarzenie.
Każda firma farmaceutyczna dba, aby terapia jej lekami była nie tylko skuteczna, ale także bezpieczna.

Dlatego też, każda informacja o nieprawidłowej reakcji na lek jest bardzo cenna, a każde zgłoszenie traktowane z należytą uwagą.

Podziel się: