Tradycyjne produkty lecznicze roślinne to produkty naturalne, roślinne dostępne bez recepty, charakteryzujące się długą tradycją stosowania. Tradycja ta jest zdefiniowana jako okres przynajmniej 30 lat stosowania w lecznictwie na świecie, i co najmniej 15 lat na terenie Unii Europejskiej. Są to produkty, które jak każdy lek, są uregulowane prawnie; ich obecność na rynku jest obarczona obowiązkiem posiadania dokumentu dopuszczającego do obrotu (tzw. Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu). Procedura dopuszczenia do obrotu dla tej grupy produktów jest nieco uproszczona, przy zachowaniu gwarancji jakości, skuteczności i bezpieczeństwa produktu.

Przykłady tradycyjnych produktów leczniczych roślinnych: zioła do zaparzania (np. kwiatostan lipy, kwiat głogu); nalewki i krople typu krople walerianowe, nasercowe, żołądkowe, nalewka miętowa, olejek rycynowy.

Podziel się: