Jak rozpoznać działania niepożądane
Jak rozpoznać działania niepożądane

Co to jest działanie niepożądane? Działanie niepożądane to reakcja na produkt leczniczy, która jest szkodliwa i niezamierzona. Innymi słowy są to wszystkie niekorzystne objawy i reakcje organizmu, które obserwujesz u […]

więcej informacji
Jakie informacje warto zgłaszać?
Jakie informacje warto zgłaszać?

Oprócz typowych działań niepożądanych, które mogą wywołać leki, warto abyś dzielił się też poniższymi informacjami dotyczącymi: Stosowania produktów leczniczych przez kobiety w ciąży i karmiące piersią W związku z tym, […]

więcej informacji
Jak i gdzie zgłosić działanie niepożądane?
Jak i gdzie zgłosić działanie niepożądane?

Działanie niepożądane leku możesz zgłosić swojemu lekarzowi lub farmaceucie, szczególnie wtedy, jeśli lek został Ci przez te osoby polecony. Polskie prawo nakłada obowiązek raportowania działań niepożądanych produktów leczniczych na osoby […]

więcej informacji
Co się dzieje z informacjami podanymi w zgłoszeniu?
Co się dzieje z informacjami podanymi w zgłoszeniu?

Po dokonaniu zgłoszenia, zostaje ono przesłane do: Wydziału Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, działającego w strukturach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Następnie zostanie ono przekazane tej […]

więcej informacji